Quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi: Cân bằng lợi ích

Việc định giá sản phẩm là do doanh nghiệp chủ động theo thị trường có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng phục vụ mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.
giá sữa
Người tiêu dùng chọn sữa trẻ em tại siêu thị

 

Theo phân công của Chính phủ tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Để tăng cường công tác quản lý giá sữa, ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-BCT về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối sản xuất, nhập khẩu sẽ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mức giá bán lẻ sản phẩm hàng hóa cuối cùng đến người tiêu dùng trong toàn hệ thống phân phối của mình trên cơ sở bảo đảm bù đắp chi phí, có lợi nhuận hợp lý và theo giá thị trường do thị trường sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện khá cạnh tranh.

Trên cơ sở mức giá này các cơ quan chức năng trên các địa bàn sẽ cùng với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu giám sát mức giá bán lẻ này trên toàn hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam cho biết, trong quá trình xây dựng, Hiệp hội sữa Việt Nam và doanh nghiệp sữa cũng tham gia góp ý. Đây là việc làm tích cực để bình ổn thị trường sữa trẻ em dưới 6 tuổi.

Ông Trung cho biết thêm, điều đáng mừng là khi Thông tư 08 có hiệu lực, doanh nghiệp rất đồng tình về nội dung của Thông tư.

Vì vậy, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn thì sẽ phản hồi với cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh tính cạnh tranh minh bạch, doanh nghiệp cũng phải có lời nhưng phải đúng quy định pháp luật.

Theo Thông tư, doanh nghiệp kinh doanh sữa sẽ được chủ động tăng giá dưới 5% mà không phải xin phép cơ quan quản lý. Biên độ cho dưới 5% là điểm mới vì thị trường biến động.

Quản lý thị trường Đăk Lăk kiểm tra về giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi
Quản lý thị trường Đăk Lăk kiểm tra giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

Như vậy có thể thấy với cách quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em 6 tuổi nêu trên, việc định giá sản phẩm là do doanh nghiệp chủ động theo thị trường có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng phục vụ mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Nhìn chung, trong thời gian qua giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường không có biến động lớn, các mức giá điều chỉnh có sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp quản lý.

Vĩnh Bảo