Công nghiệp

...14/04/2018 lúc 17:47 (GMT)

Quảng Ngãi sẽ phát triển Dung quất thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia

TCCTNgày 12/4/2018, Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR và chiến lược phát triển hóa dầu của NMLD
Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên cho biết: trong quý I/2018, NMLD Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định ở công suất 108 - 110%. BSR sản xuất 1,7 triệu tấn sản phẩm, đạt 110,8% so với kế hoạch quý; doanh thu ước đạt 24.091 tỷ đồng, đạt 125,1% kế hoạch quý I; nộp ngân sách nhà nước đạt 2.720 tỷ và lợi nhuận đạt 1.293 tỷ đồng; tương đương đạt 132,3% nộp ngân sách và 146,4% lợi nhuận so với kế hoạch quý. Tính đến nay, BSR đã đạt 16 triệu giờ công an toàn, không mất giờ công lao động.

Sau 8 năm đi vào hoạt động, NMLD Dung Quất đã sản xuất 52,1 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu 905,3 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 40 tỷ USD); nộp ngân sách Nhà nước 148,24 nghìn tỷ đồng (tương đương trên 6 tỷ USD); lợi nhuận sau thuế đạt 18,6 nghìn tỷ đồng, góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế tại Quảng Ngãi.

BSR kiến nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi hỗ trợ kiến nghị với Chính phủ 5 nội dung, trong đó có 2 kiến nghị lớn: Giữ nguyên cơ chế đang có hiệu lực hiện hành tại Quyết định 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016; kiến nghị Chính phủ chủ trương cấp Bảo lãnh Chính phủ cho Dự án NCMR NMLD Dung Quất trước ngày 01/07/2018.

Về chủ trương của tỉnh dự định xây dựng và hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Dung Quất, ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và BSR khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch phát triển không gian và bố trí mặt bằng để xây dựng và hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia. Ngày 09/01/2018, Sở Công Thương có báo cáo số 47/BC-SCT về việc xây dựng Quy hoạch Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia, trong đó có đề xuất với UBND tỉnh có văn bản đăng ký làm việc với Bộ Công Thương với nội dung về việc điều chỉnh bổ sung định hướng phát triển Khu kinh tế Dung Quất thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia vào các quy hoạch nhánh của quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng,… đồng thời làm căn cứ để tỉnh Quảng Ngãi đưa vào Quy hoạch của tỉnh và triển khai xây dựng, phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh: nếu chỉ có NMLD Dung Quất thì không phát huy hết tiềm năng của tỉnh Quảng Ngãi, sẽ phải phát triển Dung Quất thành trung tâm lọc hóa dầu mang tầm quốc gia. Đồng thời, đồng chí Lê Viết Chữ cũng hoan nghênh BSR tiên phong trong việc cổ phần hóa đạt nhiều thành công và đúng tiến độ đề ra.Cùng chuyên mục