Quảng Trị: Công nghiệp quý I tăng tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, sản xuất công nghiệp quý 1/2020 của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, nhưng thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Ba ước tính tăng 10,69% so với tháng trước, tăng 0,14% so với cùng kỳ; tăng chủ yếu là do một số doanh nghiệp mới tăng trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tính chung quý 1/2020, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Trị ước tính tăng 7,98% so với cùng kỳ năm trước (năm 2019 tăng 9,25%). Một số sản phẩm chủ yếu trong quý 1/2020 so với cùng kỳ năm trước tăng cao: thủy hải sản chế biến tăng 31,15%; tấm lợp proximăng tăng 18,10%; điện sản xuất tăng 15,26%... Một số sản phẩm tăng thấp: dăm gỗ tăng 13,87%; xi măng tăng 12,74%; điện thương phẩm tăng 9,48%; quần áo tăng 9,24%; lốp dùng cho xe máy, xe đạp tăng 9,20%; nước máy tăng 6,84%; gạch xây dựng bằng đất sét nung tăng 3,57%; đá xây dựng tăng 2,71%...

Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 30/3/2020, toàn tỉnh có 44 doanh nghiệp và 07 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 1.238 tỷ đồng, giảm 39% về vốn và 3% về số doanh nghiệp đăng ký so với cùng kỳ năm 2019, sổ vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt hơn 28,13 tỷ đồng; có 59 lượt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi (tăng vốn điều lệ, mở rộng ngành nghề kinh doanh, địa chỉ, tên, thành viên....); Tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 06 doanh nghiệp, tương đương so với cùng kỳ năm 2019; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 03 doanh nghiệp, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến ngày 31/03/2020, toàn tỉnh Quảng Trị có 3.706 doanh nghiệp đang hoạt động (gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần, gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) được đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 45% tổng sản phẩm trong tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 35.500 lao động. 

Thăng Long