Quý I/2019: Điện lực Lạng Sơn hoàn thành 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng

Quý I/2019, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty đều đạt theo quy định, chỉ số tiếp cận điện năng là 6,17 ngày/khách hàng.

Thông tin mới nhất từ Công ty Điện lực Lạng Sơn (PCLS) cho biết, trong Quý I/2019, PCLS đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị - xã hội, vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các hoạt động lễ hội đầu năm.

Cùng thời điểm, Công ty đã thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Duy trì và thực hiện tốt hoạt động cung cấp các dịch vụ điện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

Sản lượng điện thương phẩm Quý I/2019 đạt 172,36 triệu kWh, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2018, trong đó thành phần Công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 37,60% tổng thương phẩm và tăng so cùng kỳ 3,64%, thành phần Quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 49,99% tăng so cùng kỳ 10,21%. Trong quý I/2019 độ tin cậy cung cấp điện đều đạt theo kế hoạch Tổng Công ty giao.

Đáng chú ý, Quý I/2019, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty đều đạt theo quy định, chỉ số tiếp cận điện năng là 6,17 ngày/khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện tốt việc niêm yết, công khai trình tự, thủ tục giải quyết các yêu cầu về điện của khách hàng theo đúng quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Điển hình, trong Quý I, Công ty tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019 với sản lượng điện tiết kiệm được trong giờ diễn ra sự kiện khoảng 7.000kWh.

điện lực lạng sơn
Quý II/2019 Công ty Điện lực Lạng Sơn sẽ tập trung củng cố lưới điện, rà soát, khắc phục các khiếm khuyết đường dây và trạm biến áp, hoàn thành thí nghiệm định kỳ trước mùa mưa bão

Nhận định Quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa nắng nóng, bão lũ và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cấp điện toàn hệ thống, Công ty Điện lực Lạng Sơn đề ra mục tiêu thực hiện tốt công tác củng cố lưới điện.

Cụ thể, nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành lưới điện; rà soát, khắc phục các khiếm khuyết đường dây và trạm biến áp, hoàn thành thí nghiệm định kỳ trước mùa mưa bão, thực hiện hoán chuyển máy biến áp để giảm thiểu hiện tượng quá tải cục bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn các công trình cải tạo, chống quá tải lưới điện hoàn đảm bảo mục tiêu tiến độ Quý II/2019. Đồng thời thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về thương phẩm, tổn thất, giá bình quân, thu nộp tiền điện... và thực hiện hiệu quả chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

Lê Hoa