Shell đồng ý bán nhà máy lọc Martinez

Thương vụ có mức giá là 1,0 tỷ USD đi kèm hàng tồn kho, các thỏa thuận cung cấp dầu thô và bao tiêu sản phẩm và các khoản điều chỉnh khác.
Nhà máy lọc dầu Shellz Martinez

 

Shell Oil Products US (Shell), công ty con của Royal Dutch Shell, đã đạt được thỏa thuận bán nhà máy lọc dầu Shellz Martinez ở California cho PBF Holding Company LLC, một công ty con của PBF Energy, Inc., với mức giá là 1,0 tỷ USD đi kèm hàng tồn kho, các thỏa thuận cung cấp dầu thô và bao tiêu sản phẩm và các khoản điều chỉnh khác. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2019.

Thương vụ thoái vốn này phù hợp với chiến lược của Shell nhằm mục tiêu tái cơ cấu danh mục đầu tư trong lĩnh vực lọc dầu theo hướng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, tập trung vào việc tích hợp hơn nữa với các mảng kinh doanh, hóa chất và tiếp thị.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)