Sở Công Thương Bắc Kạn: Xây dựng kịch bản 05 cấp độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Công Thương Bắc Kạn đã xây dựng những phương án, kịch bản riêng cho mọi tình huống nhằm ổn định thị trường, cung ứng kịp thời, đầy đủ cho người tiêu dùng.

Ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có biện pháp điều hành hoặc kiến nghị, đề xuất nhằm bình ổn thị trường.

Đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao ở mức độ tiêu dùng tối thiểu cho người dân ở khu vực cách ly do dịch bệnh (nếu có) và phục vụ đời sống nhân dân khi xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo các cấp độ dịch bệnh.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh tạo nguồn hàng, tăng lượng dự trữ đảm bảo số lượng, chất lượng, ổn định giá bán, tổ chức cung ứng kịp thời tại các điểm bán hàng phục vụ nhu cầu của người dân. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc chủ động dự trữ, cung ứng hàng hóa nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

hệ thống siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng VinMart+ đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa để đảm bảo tăng nguồn cung hàng hóa và ưu tiên các hàng hóa thiết yếu; phục vụ nhu cầu người dân.
Hệ thống siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng VinMart+ đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa để đảm bảo tăng nguồn cung hàng hóa và ưu tiên các hàng hóa thiết yếu; phục vụ nhu cầu người dân.

Trên cơ sở đánh giá số dân, nhu cầu tiêu dùng, thói quen mua sắm, đặc điểm hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh, đánh giá tình hình thị trường hàng, Sở Công thương Bắc Kạn chủ động xây dựng kịch bản ứng phó theo 05 cấp độ như sau.

Cấp độ 1: Trường hợp có dịch bệnh xâm nhập; Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong tỉnh; Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trong tỉnh; Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 1.000 đến 3.000 trường hợp mắc; Cấp độ 5: Dịch bênh lây lan rộng trong công đồng từ trên 3.000 trường hợp mắc.

Theo đó, Sở Công Thương đưa ra giải pháp ứng với các kịch bản: Đối với dịch bệnh Cấp độ 1, Cấp độ 2: Thường xuyên nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung hàng hóa, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện ích, cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng, cửa hàng tạp hóa và các chợ trên địa bàn đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết ... để cập nhật tình hình chi tiết và đề xuất giải pháp giải quyết đối với các trường hợp phát sinh đảm bảo không xảy ra thiếu hàng hóa phục vụ người dân.

Giá cả mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong quý I/2020 vẫn cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân

Giá cả mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong quý I/2020 vẫn cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân

Đối với Cấp độ 3, Cấp độ 4, Cấp độ 5: Chủ động làm việc với các đơn vị kinh doanh thương mại trên địa bàn để nắm khả năng cung ứng, phân phối hàng hóa của các đơn vị để có phương án điều tiết, phân phối phục vụ đời sống của người dân, đặc biệt tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa; Huy động một số doanh nghiệp thương mại trong và ngoài tỉnh tổ chức các đợt bán hàng lưu động, cung ứng sản phẩm hàng hóa đến vùng dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn phương án huy động, trưng mua trong dân để phục vụ nhu cầu cung ứng đối với các khu vực bị phong tỏa, cách ly... đảm bảo không thiếu hàng hóa, phục vụ nhu cầu đời sống người dân.

 

Xuân Trường