Sở Công Thương Cao Bằng hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, xã Lê Lai (Thạch An - Cao Bằng) có số nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định là 575 nhà/tổng số 737 nhà, đạt tỷ lệ 78%. Hiện còn một số hộ dân do hoàn cảnh kinh tế khó khăn chưa có đủ điều kiện để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà theo kế hoạch.

Sở Công Thương Cao Bằng được UBND tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, đây là một trong 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới và là một trong 6 tiêu chí trọng điểm mà Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh Cao Bằng chỉ đạo huyện Thạch An quyết tâm phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

Báo cáo mới đây của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nay, xã Lê Lai có số nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định là 575 nhà/tổng số 737 nhà, đạt tỷ lệ 78%. Hiện còn một số hộ dân do hoàn cảnh kinh tế khó khăn chưa có đủ điều kiện để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà theo kế hoạch.

Do đó, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng đã giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương Cao Bằng giúp đỡ xã Lê lai, huyện Thạch An hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, Sở Công Thương tỉnh hỗ trợ, động viên các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn thuộc diện hộ nghèo, hộ cựu chiến binh có thêm kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lại nhà.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đặng trao tiền hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo xã Lê Lai
Ông Nguyễn Đặng, Giám đốc Sở Công Thương trao tiền hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Ngay trong tháng 10/2019, Đảng Bộ, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới Sở Công Thương tỉnh đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 14 gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cựu chiến binh trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ cho các hộ dân là 28 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đặng, Giám đốc Sở Công Thương Cao Bằng chia sẻ, với những phần quà nhỏ bé trên, hi vọng sẽ góp phần nào đó giúp các hộ gia đình có thêm kinh phí sửa chữa cũng như nâng cấp, cải tạo nhà và cùng xã quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt chuẩn theo quy định tiêu chí số 9.

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay Xã Lê Lai đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành vào cuối năm 2019 theo kế hoạch.

Dương Hoàng