Tạo điều kiện thông thương hàng hoá từ Hải Dương qua Hải Phòng

Qua đề nghị của UBND tỉnh và Sở Công Thương Hải Dương, đến ngày 18/02/2021, UBND Thành phố Hải Phòng đã cho phép các xe vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Hải Dương vào Hải Phòng nhưng phải bảo đảm đồng thời các điều kiện.

Trước đó, ngày 16/02/2021, Thành phố Hải Phòng đã ra Thông báo số 62/TB-UBND về dừng tiếp nhận tất cả các công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương sang Hải Phòng trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 16/02/2021 đến ngày 03/3/2021). Việc này đã làm ảnh hưởng đến tình hình vận chuyển, lưu thông tiêu thụ và xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Hải Dương qua Thành phố Hải Phòng.

Trước tình hình đó, cùng ngày UBND tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ Công Thương, UBND Thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu tạo điều kiện để hàng nông sản và hàng hóa của Hải Dương được vận chuyển thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, kịp thời tiêu thụ cũng như thông quan hàng hóa theo đúng kế hoạch.

Ngày 18/02/2021, Sở Công Thương Hải Dương cũng gửi Công văn số 270/SCT- KHĐT&HTQT về tạo điều kiện thông thương hàng hoá, đề nghị Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng tham mưu với UBND Thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan, các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tạo điều kiện, cho phép phương tiện, người lái, người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ra, vào địa phương (đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định) để lưu thông hàng hóa, kịp thời tiêu thụ nông sản thực phẩm; nhập khẩu hàng hoá, nguyên liệu sản xuất và thông quan xuất khẩu.

nông sản hải dương
Sở Công Thương Hải Dương gửi danh sách các doanh nghiệp cung ứng, thu mua chế biến nông sản, thực phẩm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh

Sở đề nghị Sở Công Thương Hải Phòng tham mưu với UBND Thành phố Hải Phòng quan tâm, bố trí khu vực riêng biệt (đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định) để tạo điều kiện thông thương, trao đổi mua bán hàng hoá, nông sản, thực phẩm của Hải Dương.

Ngoài ra, Sở Công Thương Hải Dương gửi danh sách các doanh nghiệp cung ứng, thu mua chế biến nông sản, thực phẩm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 về người, hàng hoá, phương tiện cần ra vào Thành phố Hải Phòng để tiêu thụ nông sản, thực phẩm, hàng hóa của Hải Dương.

Qua đề nghị của UBND tỉnh và Sở Công Thương Hải Dương, đến ngày 18/02/2021, UBND Thành phố Hải Phòng đã cho phép các xe vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Hải Dương vào Hải Phòng nhưng phải bảo đảm đồng thời các điều kiện: Có hợp đồng, đơn hàng cụ thể (nơi sản xuất, nơi giao hàng, nơi nhận hàng…) và có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus SARS CoV-2 bằng phương pháp PCR và giấy xác nhận của CDC Hải Dương trong thời gian 3 ngày gần nhất; có giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp vận tải xác nhận lái xe được ăn ở và quản lý tập trung; tuân thủ tuyệt đối các biện pháp "5K" về phòng chống dịch của Bộ Y tế; phun khử khuẩn bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho toàn bộ hàng hóa và phương tiện...

Đây là giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ và tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Hải Dương tiêu thụ nông sản, thực phẩm và lưu thông hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Thành phố Hải Phòng nhưng vẫn đảm bảo công tác ngăn chặn xâm nhập dịch bệnh Covid-19 từ Hải Dương vào Hải Phòng. 

Nguyên Hà