Than Thống Nhất mang “Mái ấm Công đoàn” đến với người lao động

Vừa qua, Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Có 5 gia đình được hỗ trợ xây mới nhà và 01 gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà trong đợt trao tiền lần này, gồm: anh Đặng Văn Thêm, anh Vũ Văn Quynh - Phân xưởng KT7; anh Vũ Văn Phúc - Phân xưởng VTL1; anh Nguyễn Đình Vũ, anh Đinh Công Tuấn - Phân xưởng KT10 và chị Nguyễn Thị Hồng - Phân xưởng TGTN.

Ngoài việc mỗi gia đình xây mới nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình sửa chữa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất còn hỗ trợ cho mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” là chương trình đặc trưng của tổ chức Công đoàn, với tinh thần “tương thân tương ái”, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, nhằm hỗ trợ cho CNVCLĐ nghèo, khó khăn về nhà ở. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ gánh nặng đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ xây dựng nhà ở mới, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

 

Lê Hải