Than Thống Nhất phát động Tháng thi đua cao điểm về An toàn vệ sinh lao động

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, tập trung cao độ cho việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất tổ chức phát động thi đua cao điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ tháng 7 năm 2020.

Theo đó, Công ty Than Thống Nhất sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Phân xưởng và Công ty trong tháng 7 năm 2020, hông để xảy ra sự cố, tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng, phấn đấu giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn lao động so với bình quân 6 tháng đầu năm 2020...

Để đạt được mục tiêu đó, công đoàn các bộ phận cần đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thi đua đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), thực hiện nghiêm các quy định về AT-VSLĐ, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật.

Cần đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT–VSLĐ tại nơi làm việc, giảm thiểu các vụ TNLĐ và sự cố do chủ quan gây nên cũng như tiếp tục phối hợp với chuyên môn đưa ra các giải pháp cụ thể về cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.

Đặc biệt cần quan tâm đến vấn đề về nhiệt độ, không gian làm việc, phương tiện đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị cho đến các giải pháp về dinh dưỡng, giải nhiệt mùa hè… cho người lao động; Tập tung đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, sáng tạo trong SXKD nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao mức độ an toàn cho người lao động.

Cùng với đó, công đoàn các bộ phận cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, nâng cao nhận thức cho người lao động. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ nhận biết và phải được thực hiện thường xuyên tập trung chủ yếu tại nơi sản xuất, nơi giao ca... tuỳ vào điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị để chọn hình thức tuyên truyền nhằm đạt kết quả. Chủ động triển khai và phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác AT-VSLĐ tại Công ty và các vị trí sản xuất.

Tăng cường kiểm tra đột xuất để phát hiện, xử lý vi phạm, nghiêm túc rút kinh nghiệm từ công tác quản lý đến hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên về những vụ tai nạn lao động để xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2020. Tiếp tục giáo dục người lao động nâng cao ý thức tự chủ an toàn, nâng cao kỹ năng kiểm tra, nhận biết nguy cơ và biện pháp phòng ngừa tại từng vị trí làm việc.

Phối hợp với chuyên môn tập trung triển khai thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động như nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, nghỉ cuối tuần, các chế độ về ăn ca, ở, tắm giặt, khám chữa bệnh… Tổ chức các hoạt động gặp mặt, ôn truyền thống, tọa đàm, sinh hoạt công đoàn, kết nạp đoàn viên mới, các hoạt động văn hóa thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động.

Kết thúc tháng thi đua cao điểm đẩy mạnh về công tác AT-VSLĐ, Công đoàn Công ty sẽ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt AT-VSLĐ, đồng thời kiến nghị với chuyên môn xử lý nghiêm khắc các vụ vi phạm, tìm ra nguyên nhân tồn tại thiếu sót để khắc phục.

Với nội dung phát động chi tiết, các biện pháp cùng mức khen thưởng cụ thể của Công đoàn Công ty Than Thống Nhất, công đoàn các bộ phận đang tạo ra phong trào thi đua sôi nổi. Từ tổ đội đến khắp các phân xưởng, bằng nhiều hình thức, giải pháp an toàn đã được đưa ra để nâng cao hơn nữa công tác AT-VSLĐ trong sản xuất toàn Công ty.

Mức khen thưởng đối với tập thể:

- Thưởng cao nhất 5 triệu đồng/đơn vị với Công đoàn các bộ phận Đào lò, Khai thác.

- Thưởng cao nhất 4 triệu đồng/đơn vị với Công đoàn các bộ phận phục vụ, phụ trợ, KCS, Vật tư

- Thưởng cao nhất 3 triệu đồng/đơn vị đối với Công đoàn các bộ phận An toàn, Cơ điện - Vận tải, KC-TGM, Địa chất - Trắc địa, TCLĐ, Khối Văn phòng, BVQS.

Thưởng cao nhất 2 triệu đồng/đơn vị với các Công đoàn bộ phận còn lại.

Mức khen thưởng đối với cá nhân:

- Thưởng 500.000 đồng/người cho cá nhân là cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Tháng thi đua.

Vũ Thủy