Than Thống Nhất: Thăm hỏi, trợ cấp đột xuất gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Trong quý I/2019, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất - TKV phối hợp cùng chuyên môn đã đến thăm hỏi và trao trợ cấp cho 6 gia đình CNVCLĐ của Công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi nhận được đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất của CNVCLĐ các phân xưởng, phòng, trạm, Lãnh đạo Công ty đã quan tâm giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Trong quý I năm 2019, Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn đã đến thăm hỏi và trao trợ cấp cho 6 gia đình CNVCLĐ của Công ty có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, mỗi xuất trợ cấp trị giá 3 triệu đồng. 

Thăm hỏi, trợ cấp gia đình anh Lê Văn Hợi (phân xưởng VTL2) Ảnh: Lê Hải

Thăm hỏi, trợ cấp gia đình anh Lê Văn Hợi (phân xưởng VTL2) Ảnh: Lê Hải

Việc tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty Than Thống Nhất - TKV đột xuất là hoạt động được Công ty quan tâm thực hiện để giúp gia đình CNVCLĐ vượt qua khó khăn trước mắt.

Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm động viên CBCNLĐ tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2019.

Cẩm Nhung