Thêm một đơn vị của EVN tách dịch vụ điện lực ra khỏi sản xuất, kinh doanh điện

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang hoàn tất các điều kiện để đầu năm 2019 Công ty Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc đi vào hoạt động.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định tách bạch và phân định rõ hoạt động dịch vụ điện với sản xuất, kinh doanh điện. Cụ thể, các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh điện bao gồm: Quản lý vận hành (QLVH) lưới điện trung thế, hạ thế, lưới điện 110 kV và 220 kV; Sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố lưới điện, thiết bị điện... Hoạt động dịch vụ điện lực gồm: Thí nghiệm, sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị điện; Xây lắp, đại tu, cải tạo, sửa chữa lớn các công trình; tư vấn khảo sát, thiết kế...

Trên tinh thần đó, 6 đơn vị gồm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, sẽ tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa và khâu quản lý vận hành lưới điện. Đây được cho là bước chuyển biến cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như nâng cao vai trò chủ đạo của EVN nói chung và các tổng công ty truyền tải và phân phối điện khu vực.

Đã có 3 đơn vị thực hiện việc tách bạch này. Đơn vị thứ tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang hoàn tất các điều kiện để đầu năm 2019 đưa Công ty Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc đi vào hoạt động.

Theo dự kiến, trước mắt trong năm 2019, Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc sẽ tập trung vào các công việc trên lưới 110kV hoạt động chủ yếu ở các mảng: Tư vấn; Thí nghiệm điện; Sửa chữa và xây lắp; Quản lý thiết bị và sản xuất thiết bị. Đồng thời tập trung đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý các cấp và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động trực tiếp.

Về mặt khoa học công nghệ, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc được yêu cầu trước mắt triển khai sử dụng khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; nghiên cứu sản xuất các thiết bị điện, các phụ kiện lưới điện thay thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh.