Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam

Cùng tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng hơn 350 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng của ngành khai khoáng, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành.

Qua các năm gần đây, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao (gần 40%) trong tổng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế.

Trong đó, ngành cơ khí chiếm hơn 36% tổng số mã ngành cấp 5 của công nghiệp chế biến, chế tạo theo hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân.

Do vậy, đây là ngành góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ngành cơ khí Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được hết nhu cầu trong nước
Bộ Công Thương nhận định ngành cơ khí Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được hết nhu cầu trong nước

Theo đánh giá của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, ngành cơ khí Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về thị trường, trình độ khoa học công nghệ, nguyên phụ liệu, nguồn nhân lực…, dẫn đến việc cơ khí trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 32% (theo giá trị) nhu cầu nội địa.

Do đó, phát triển ngành cơ khí có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và kỹ năng lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm và chất lượng nền kinh tế Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào ngày 24/9/2019 tới đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chỉ đạo và chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, với sự tham dự của 350 đại biểu gồm lãnh đạo và đại diện các cơ quan trung ương và địa phương, các đơn vị phối hợp, các doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước, các học giả đến từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam

“Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam” kỳ vọng sẽ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ nhằm tìm kiếm các giải pháp để Việt Nam tăng trưởng bền vững trong dài hạn, nâng cao chất lượng nền kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa quốc gia.

Trong đó, thúc đẩy phát triển ngành cơ khí sẽ giúp giảm nhẹ kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, góp phần hạn chế các căng thẳng về thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế (nhất là cán cân thương mại) cũng như ngoại tệ đối với những nước nhập khẩu hàng hóa.

Thy Thảo