Thủy điện Đồng Nai: Hành trình 5 năm vận hành và phát điện thương mại

Mới đây, tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Tổng Công ty điện lực -TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phát điện và vận hành thương mại của nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5.

Tại hội nghị, thay mặt ban lãnh đạo điều hành ông Phạm Xuân Phong - Phó tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo đánh giá 5 năm vận hành của nhà máy. Sau 3 năm xây dựng công trình chính (bắt đầu từ tháng 12/2012), Dự án Thủy điện Đồng Nai 5 được khánh thành và đưa vào vận hành sản xuất điện thương mại từ Quí IV năm 2015. Để quản lý vận hành nhà máy, ngày 1 tháng 9 năm 2015 Tổng công ty điện lực - TKV thành lập Công ty thủy điện Đồng Nai 5 - TKV theo quyết định số 1366/QĐ-HĐTV.

Sau 5 năm vận hành (từ Quí IV năm 2015 đến tháng 9/2015), nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 đã sản xuất được sản lượng điện là hơn 3 tỷ kWh, doanh thu hơn 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 600 tỷ đồng, nộp ngân sách cho địa phương hơn 470 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 70 lao động địa phương, lương bình quân CBCNV là 12,7 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó nhà máy còn làm tốt các công tác bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCN, phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, và môi trường; đặc biệt là công tác vận hành hồ chứa: nhà máy đã tham gia điều tiết giảm lũ về mùa mưa và cấp nước cho hạ du về mùa cạn. Do có những thuận lợi đặc thù và làm tốt công tác an toàn nên trong 5 năm qua, nhà máy chỉ có 8 sự cố thiết bị, trong đó không có sự cố lớn, không để xảy ra tai nạn lao động, không để xả ra sự cố cháy nổ hay sự cố môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng và Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Công ty đã đạt được đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế; rà soát hoàn thiện qui chế, qui trình; học tập nâng cao kỹ năng, tay nghề; tuân thủ kỷ luật lao động; áp dụng triệt để công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh; đoàn kết vượt qua khó khăn, vận hành an toàn ổn định nhà máy; chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động.

Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen

Với những thành tích đạt được, trong 05 năm qua, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 - TKV đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí của các cấp, các ngành và địa phương. Nhân dịp này Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã Quyết định tặng Bằng khen và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV đã Quyết định tặng Giấy khen cho Công ty và các tập thể trực thuộc vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tập đoàn và Tổng công ty.

Việt Anh