Thủy điện Ialy hướng đến năm 2021 thành công

Năm 2020 Công ty Thủy điện Ialy cũng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tự động hóa, CMCN 4.0, cải tiến tác nghiệp, nâng cao độ tin cậy... từ rất sớm.

Trong năm 2020, Công ty đối diện với rất nhiều khó khăn như thời tiết khô hạn kéo dài, lượng nước về hồ chỉ bằng 60% trung bình nhiều năm, dịch bệnh COVID-19 bùng phát ảnh hưởng toàn diện đến kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, từ đó, sản lượng điện không thể đạt được như kế hoạch. Khó khăn là vậy nhưng tập thể Lãnh đạo và CBCNV đã đoàn kết, vượt khó và đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể là: Quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn các nhà máy theo quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) giao. Thực hiện hiệu quả công tác rà soát, hiệu chỉnh các quy chế quản lý nội bộ; Thực hiện nghiêm công tác báo cáo và đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy của EVN. Triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác cải cách hành chính tại doanh nghiệp. Công tác sắp xếp lao động, duy trì môi trường làm việc, tổ chức đào tạo, sách hạch nghề vận hành... đạt kết quả tốt nhờ vậy, đến cuối tháng 11/2020 tổng sản lượng điện lũy kế của toàn Công ty đã cán mốc 90 tỷ kWh sau 20 năm vận hành.

Với sản lượng này, Ialy đã góp phần quan trọng cùng EVN cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đến đồng bào các dân tộc với 100% xã, phường, thị trấn, tỷ lệ số hộ dân có điện trong cả nước đạt 99,54%. Ialy đã khẳng định được vị thế, tầm vóc của công trình thủy điện lớn nhất khu vực miền Trung, mang lại những đổi thay cho vùng đất Tây Nguyên.

Thủy điện Ialy

Ngoài ra, năm 2020 Công ty Thủy điện Ialy cũng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tự động hóa, CMCN 4.0, cải tiến tác nghiệp, nâng cao độ tin cậy... từ rất sớm. Đây được xem là kế hoạch khá quy mô và chi tiết được xây dựng bài bản, đầy đủ và triển khai trong toàn công ty gồm 05 lĩnh vực với gần 50 mục tiêu đặt ra.

Chỉ tính riêng lĩnh vực sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong năm Ialy đã có 06 sáng kiến được Tập đoàn xét công nhận. Trong đó, một số sáng kiến đã được đưa vào áp dụng trên thực tế và mang lại hiệu quả như: Điều khiển từ xa DCS các trạm bơm nước Nhà máy Thủy điện Ialy; Điều khiển xa từ DCS van cung đập tràn NMTĐ Sê San 3 theo giá trị đặt (Setpoint); Cải tạo mạch điều khiển cấp khí trong chế độ bù đồng bộ tổ máy NMTĐ Ialy; Cải tạo mạch tín hiệu và logic bảo vệ đứt chốt cắt cánh hướng các tổ máy NMTĐ Pleikrông... Công ty tiếp tục được EVN đánh giá là đơn vị có nhiều sáng kiến hiệu quả trong toàn ngành.

Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính được Lãnh đạo Công ty triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả cao, góp phần nâng cao năng suất lao động và chuẩn hóa quá trình tác nghiệp của CBCNV từ chuyên môn nghiệp vụ đến trực tiếp sản xuất. Điển hình là Công ty đã xây dựng, chuẩn hóa, ban hành áp dụng 19 lưu đồ giải quyết công việc. Đây là các quy trình thực hiện nhiệm vụ dạng hình khối, giúp nhân viên nhận biết quá trình làm việc, nhận diện sai sót và kiểm soát tiến độ. Công ty xây dựng và triển khai hiệu quả đề án Văn phòng điện tử, E.Office 3.0, ký số 100% văn bản nội bộ và hơn 98,6% văn bản trao đổi ra bên ngoài. Hồ sơ được thiết lập, lưu trữ, giao nộp trên môi trường điện tử đạt trên 100%; Thực hiện công tác báo cáo trực tuyến trên phần mềm dùng chung EVN Portal thay cho báo cáo giấy đạt hơn 100%. Nhìn chung tại Ialy yêu cầu về 5H (đơn giản hóa, biểu mẫu hóa, địa chỉ hóa, lưu đồ hóa và tin học hóa) đã cơ bản hình thành và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Về kế hoạch năm 2021, Công ty xác định 4 mục tiêu, 8 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp. Về mục tiêu là: Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện an toàn, liên tục, nâng cao độ tin cậy thiết bị, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch đầu tư xây dựng do EVN giao. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của Tập đoàn "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý, xây dựng chức danh vận hành đa nhiệm, cải cách tác nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và phù hợp với định hướng tái cơ cấu của EVN. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình sản xuất điện và triển khai dự án Ialy mở rộng, quản lý an toàn hồ, đập.

Thủy điện Ialy

8 nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2021 là: Quản lý vận hành tin cậy, an toàn 03 nhà máy, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, phấn đấu đạt sản lượng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật EVN giao. Hoàn thành toàn bộ danh mục SCL theo kế hoạch EVN. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Phối hợp tốt triển khai dự án thủy điện Ialy mở rộng, đảm bảo an toàn cho công trình hiệu hữu. Phối hợp thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, cấu phần tối ưu hóa quy trình vận hành bảo dưỡng nhà máy thủy điện (O&M). Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng...

Với vị thế là thủy điện lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên, Ialy chắc chắn sẽ tạo được những đột phá mới để hướng đến một năm 2021 thành công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Linh Đan