Thủy điện Sê San 3A nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Năm 2018, Công ty Thủy điện Sê San 3A đã triển khai tổ chức và đa dạng hóa các khóa đào tạo, đợt tập huấn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và luôn tạo điều kiện để người lao động trong Công ty tích cực học tập.

Việc đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một yêu cầu thiết yếu cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Sê San 3A luôn tạo điều kiện để người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, để người lao động thấy được việc học tập vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mình đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Lớp tập huấn nghiệp vụ quan trắc khí tượng thủy văn cho người lao động PXVH
Lớp tập huấn nghiệp vụ quan trắc khí tượng thủy văn cho người lao động PXVH

Năm 2018, Công ty triển khai tổ chức đa dạng hóa các khóa đào tạo, các đợt tập huấn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp như: Quản lý, sửa chữa đường dây và trạm 220kV; đào tạo giữ bậc, nâng bậc, kiểm tra sát hạch nghề công nhân vận hành, sửa chữa; đào tạo chương trình hệ thống đo lường hiệu quả công việc (KPI); Kazen 5S; Quản lý dự án bằng phần mềm primavera P6; Huấn luyện AT, VSLĐ định kỳ cho nhóm đối tượng 1, 2, 3 và 4 theo Nghị định số 44/2016/NĐ - CP ngày 15/5/2016; Nghiệp vụ PCCC - CHCN; tập huấn nghiệp vụ quan trắc khí tượng thủy văn, trung cấp y tế; Tổ chức lớp hướng dẫn văn hóa Công ty và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa Công ty, …

Tại các phân xưởng trực tiếp sản xuất thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nội bộ, tham gia đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại các nhà máy thủy điện trong nước.

Tổ chức vận động người lao động tham gia phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy tính sáng tạo đưa những sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào áp dụng thực tiễn. Trong năm 2018 Công ty khen thưởng lần thứ nhất 04 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng đã tiết kiệm chi phí sản xuất của Công ty như: Thiết kế biện pháp tháo lắp kích phanh; thiết kế, cải tạo thay thế mới van điện hệ thống thông gió; tự động cập nhật sự kiện và truy cập sự cố PLC tủ phanh; cải tạo những hạn chế của hệ thống phanh. Công ty tiếp tục khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khen thưởng các sáng kiến của người lao động.

Việc đào tạo nguồn nhân lực không chỉ trang bị cho người lao động những kỹ năng nghề nghiệp mà còn là tạo điều kiện để người lao động hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người lao động sẽ cảm thấy được quan tâm, khuyến khích, tạo động lực để làm việc hiệu quả từ đó công ty sẽ đánh giá chính xác, công bằng đến từng người lao động, tăng khả năng cạnh tranh lâu dài cho sự phát triển bền vững của công ty.

Nguyễn Hưng