Thủy điện Sơn La: Chung tay “Xóa nhà dột nát cho hội viên Cựu chiến binh nghèo”

Công ty Thủy điện Sơn La là đơn vị rất tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng chính phủ phát động.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ về sản xuất và kinh doanh theo kế hoạch, Công ty thủy điện Sơn La luôn quan tâm, tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào công tác an sinh xã hội ở địa phương và xem đây là trách nhiệm của doanh nghiệp mình. 

Công ty Thủy điện Sơn La đã thực hiện hỗ trợ 25 hộ gia đình hội viên cựu chiến nghèo tỉnh Sơn La với mức hỗ trợ 40.000.000/1 gia đình, tổng số tiền hỗ trợ là 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Xóa nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh nghèo” do Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phát động.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La phát biểu trong buổi Lễ Khánh thành và bàn giao nhà tại bản Khoong Tợ, huyện Sông Mã.Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La phát biểu trong buổi Lễ Khánh thành và bàn giao nhà tại bản Khoong Tợ, huyện Sông Mã.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La có hơn 44 ngàn hội viên những thế hệ tham gia các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế. Hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội trở về cuộc sống đời thường, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên Cựu chiến binh vẫn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gương mẫu, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên, đảm bảo cuộc sống gia đình, góp phần vào xây dựng quê hương, đất nước. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khách quan khác nhau nên đời sống gia đình Hội viên còn rất nhiều khó khăn, không có khả năng tự xây dựng nhà ở nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng. Trong những năm qua Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động, tích cực vận động cán bộ, hội viên; được các ngành các cấp, các đơn vị và Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, từ năm 2013 đến nay đã tập trung xóa được 512 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên Cựu chiến binh nghèo, giúp cho gia đình hội viên ổn định cuộc số

Lễ khánh thành nhà tình nghĩa tại huyện Mường La
Lễ khánh thành nhà tình nghĩa tại huyện Mường La
Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, tỉnh hiện còn 207 nhà dột nát, nhà tạm của CCB tính số hội viên sinh năm 1969 trở về trước, nhiệm kỳ (2017-2022) phấn đấu xóa hết số nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên CCB nghèo theo tiêu chí mới. Để hoàn thành được chỉ tiêu này ngoài việc tích cực, chủ động của Hội cựu chiến binh, cách cấp và ý chí nghị lực, tự cường của bản thân gia đình hội viên còn cần có sự chung tay giúp sức của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lãnh đạo Công ty thủy điện Sơn La luôn quan tâm và tham gia tích cực vào các công tác an sinh xã hội và xem đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Sau khi tiến hành kiểm tra các hồ sơ pháp lý cũng như danh sách các hộ cựu chiến binh nghèo do Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La cung cấp, Công ty thủy điện Sơn La đã cam kết hỗ trợ 25 hộ cựu chiến binh nghèo với mức hộ trợ 40.000.000/01 nhà, tổng số kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ đồng, trong đó có ưu tiên cho 03 huyện thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La (Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu).

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm trong Lễ khánh thành và bàn giao nhà xã tại huyện Vân Hồ, Sơn La.Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm trong Lễ khánh thành và bàn giao nhà xã tại huyện Vân Hồ, Sơn La.

Công ty Thủy điện Sơn La là một trong những đơn vị luôn tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh – xã hội, đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa chung của EVN trong những năm gần đây. Với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, các chương trình an sinh – xã hội của Công ty thủy điện Sơn La đã và đang góp phần to lớn vào “công cuộc” cải thiện đời sống, sinh hoạt của những hộ dân nghèo nhất là các hộ gia đình khó khăn thuộc phạm vi lòng hồ thủy điện Sơn La.

Lê Hồng Hà