Tính đến nửa đầu tháng 10, xuất khẩu hạt điều đạt hơn 2,5 tỷ USD

Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, xuất khẩu hạt điều đạt 346,9 nghìn tấn, trị giá 2,524 tỷ USD, tăng 21,4% về lượng, nhưng giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
xuat khau hat dieu
Xuất khẩu hạt điều trong nửa đầu tháng 10/2019 đạt 18,6 nghìn tấn

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều trong nửa đầu tháng 10/2019 đạt 18,6 nghìn tấn, trị giá 128,22 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và giảm 19,3% về trị giá so với nửa cuối tháng 9/2019, so với nửa đầu tháng 10/2018 tăng 28,6% về lượng và tăng 3,9% về trị giá. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, xuất khẩu hạt điều đạt 346,9 nghìn tấn, trị giá 2,524 tỷ USD, tăng 21,4% về lượng, nhưng giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Nửa đầu tháng 10/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 6.896 USD/tấn, tăng 0,8% so với nửa cuối tháng 9/2019, nhưng giảm 19,2% so với nửa đầu tháng 10/2018. Lũy kế từ đầu năm nay đến giữa tháng 10/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều ở mức 7.276 USD/tấn, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 9/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang một số thị trường tăng so với tháng 8/2019, gồm Pháp, Bỉ, Irắc, Ai Cập, Đài Loan. So với tháng 9/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang hầu hết các thị trường giảm, tăng duy nhất khi xuất khẩu tới thị trường Ai Cập, đạt 8.100 USD/tấn.

9 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang tất cả các thị trường đều giảm hai con số so với 9 tháng đầu năm 2018. Cụ thể, giá xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hồng Kông giảm 11,9%, xuống còn 9.935 USD/tấn; tới Côoét giảm 17,5%, xuống 8.776 USD/tấn; sang Pháp giảm 20,3%, còn 8.377 USD/tấn; sang Bỉ giảm 18%, còn 8.166 USD/tấn.

Tháng 9/2019, xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường tăng cả về lượng và trị giá so với tháng 9/2018, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, trong khi đó xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá, như Đức, Úc, Thái Lan, Nga.

9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ tăng 4,9% về lượng, nhưng giảm 20,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 109.077 tấn, trị giá 776,75 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tăng mạnh 65,3% về lượng và tăng 40% về trị giá, đạt 49.886 tấn, trị giá 384,65 triệu USD.

Hoàng Hà