Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng: Đảm bảo vận hành thông suốt dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tập thể cán bộ, công nhân của Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng vẫn làm việc, đảm bảo cho toàn bộ Tổ hợp vận hành thông suốt.

Do tính chất đặc thù, toàn bộ Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng phải hoạt động xuyên suốt, không được phép ngừng dây chuyền sản xuất.

Để đảm bảo yêu cầu sản xuất, ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đã phân công lịch trực cụ thể đối với từng cán bộ lãnh đạo và từng phân xưởng. Vào những ngày Tết Nguyên đán, các phân xưởng vẫn làm việc bình thường trên tinh thần an toàn lao động, an toàn sản xuất. 

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần làm việc của người lao động trong những ngày Tết, từ tối 30 Tết, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, công nhân làm việc tại các phân xưởng và động viên anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong năm 2019, Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng đặt mục tiêu sản xuất  3,85 triệu tấn quặng nguyên khai, 1,75 triệu tấn quặng tinh, 994 ngàn tấn hydrat. Sản lượng alumin quy đổi sản xuất là 650 ngàn tấn, alumin sau nung 610 ngàn tấn… Bên cạnh hoạt động sản xuất, Công ty đặt mục tiêu tiêu thụ 62 ngàn tấn hydrat, 610 ngàn tấn alumin… Tổng doanh thu ước đạt 3.330 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 30 tỷ đồng, giải quyết lao động cho 1.500 người với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. 

Theo baolamdong.vn