Tổng công ty thuốc lá Việt Nam triển khai Công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

Vừa qua, Tổng Công ty (TCT) Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tập trung làm tốt công tác Đảng

Theo Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối DNTW, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng năm 2019.

Năm 2019, toàn Đảng bộ TCT kết nạp được 109 đảng viên mới, đạt 136 % so với nghị quyết đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020 (kết nạp được 80 Đảng viên mới/năm). Đến 31/12/2019, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp Đảng của nhiệm kỳ 2015-2020 (kết nạp được 502 Đảng viên, Nghị quyết là 400 Đảng viên/nhiệm kỳ).

Đảng bộ Vinataba và các cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 tới từng chi bộ, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và chức trách nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019: Ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, chỉ đạo 100% cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Triển khai Quy chế Bình chọn, khen thưởng đợt thi đua học tập và làm theo tấm gương Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 cấp Đảng bộ TCT với sự tham gia của hơn 100 đ/c cán bộ lãnh đạo chủ chốt TCT, các đ/c Bí thư Chi bộ cơ sở đạt hiệu quả, thiết thực với sự truyền đạt trực tiếp của PGS.TS Phạm Hồng Chương – nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Triển khai tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019).

Tổ chức thành công Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đã trao 1 giải Nhất (Đảng bộ CQ TCT), 2 Giải Nhì (Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Long An), 3 giải Ba (Thăng Long, Bắc Sơn, An Giang), 15 giải Khuyến khích, 1 giải Bình phim hay nhất và 1 giải Năng khiếu ấn tượng nhất.

Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 3 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đã khen thưởng 19 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 – năm 2019.

Đảng bộ Tổng công ty vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là gương tập thể điển hình được in trong cuốn sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành.

Đối với công tác kiểm tra giam sát, Đảng ủy TCT Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thông qua các Nghị quyết, Thông báo kết luận các hội nghị Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy Tổng công ty hàng tháng, quý, năm định kỳ và đột xuất.   

Chỉ đạo thực hiện việc Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác KTGS năm 2019; đổi mới trong việc chấm điểm sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ năm 2018 (đơn vị tự chấm và gửi kết quả về Đảng ủy TCT).

Chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy TCT năm 2019; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, 32 Điều lệ Đảng; thực hiện tốt việc phối hợp với các Ban TCT trong công tác kiểm tra, giám sát.

Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và tham mưu, giúp Đảng ủy Tổng công ty xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; đôn đốc các cấp ủy cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giam sát của cấp mình.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty nửa nhiệm kỳ 2015-2020 và trong năm 2019 chưa phát hiện tổ chức và đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm, do vậy chưa phải tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Kết quả,  Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã kiểm tra, giám sát 09/22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện 20 cuộc KTGS tổ chức đảng và giám sát 08 đảng viên.

Trong năm 2019 Đảng bộ Tổng công ty không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty có 02 đảng viên được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” (đ/c Nguyễn Văn Vân, Viện Thuốc lá; đ/c Nguyễn Văn Thổ, Thuốc lá Cửu Long)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy TCT đã chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 đến từng đơn vị thành viên. Theo đó, năm 2019, hoạt động SXKD của TCT vẫn phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (CKNT), đặc biệt lợi nhuận và xuất khẩu thuốc lá điếu tăng trưởng cao.

Cụ thể, sản lượng xuất khẩu toàn ngành năm 2019 đạt 2.301 triệu bao, tăng 24,5% so cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 1.740 triệu bao, bằng 119,5% KH, tăng 21,5% so CKNT.

Bà Trần Thị Hoàng Mai cho biết, năm 2019, tổng doanh thu đạt 25.257 tỷ đồng, bằng 101,6% KH và giảm 3,5% CKNT. Nộp ngân sách đạt 11.371 tỷ đồng, bằng 97,8% KH, tăng 3,1% so CKNT.

Về những nhiệm vụ TCT sẽ triển khai trong năm 2020, ông Hà Quang Hòa, Phó Tổng Giám đốc TCT cho biết, hoạt động của Tổng công ty trong năm 2020 và thời gian tới vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức từ môi trường hoạt động chung của ngành cũng như đặc thù riêng của đơn vị trong ngắn hạn.

Để có thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng công ty và ngành Thuốc lá Việt Nam trong thời gian tới, Tổng công ty đã đề xuất một số kiến nghị với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia...

Theo đó, TCT đề nghị Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chỉ đạo quyết liệt các Bộ ngành liên quan tăng cường công tác đấu tranh phòng chống hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu theo Chỉ thị 30/2014/CT-TTg; thường xuyên đánh giá và tiếp tục có các chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thuốc lá bất hợp pháp.

lãnh đạo phát biểu chỉ đạo
Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng tình với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT năm 2019 cũng như kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của TCT. Ông Hồ Sỹ Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của TCT để đạt được kết quả tích cực trong năm 2019 trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như trong nước còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch đặc biệt ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu của TCT và khẳng định, đây là tín hiệu rất tích cực. Bên cạnh đó, Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao trách nhiệm của TCT với Nhà nước thể hiện qua việc nộp ngân sách, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Kết quả đáng biểu dương của TCT có được trong năm 2019 là nhờ tập thể lãnh đạo, người lao động toàn TCT duy trì được văn hóa truyền thống đáng quý, đoàn kết, đồng tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Lãnh đạo TCT Thuoovs lá Việt Nam phát biểu cảm ơn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam Hồ Lê Nghĩa

Thay mặt TCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam Ông Hồ Lê Nghĩa khẳng định, năm 2020 toàn TCT sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm; phân tích, tìm hiểu kỹ thị trường; tái cơ cấu sản phẩm; xây dựng kế hoạch để các công ty con thực hiện chiến lược phát triển thị trường hiệu quả; đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp...

Năm 2020, Đảng ủy TCT quyết tâm tập trung toàn lực, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quyết liệt đến từng đơn vị thành viên các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ban ngành.

Thanh Tú