Từ hôm nay giảm 20% mức phí khi đăng ký giao dịch đảm bảo

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49, trong đó giảm 20% mức phí khi đăng ký giao dịch đảm bảo

Thông tư này có hiệu lực từ hôm nay đến hết ngày 31/12/2020.

Thông tư 49 trang 1
Thông tư 49 trang 2

 

Kiến An