Đầu tư

...31/08/2018 lúc 09:13 (GMT)

Tư vấn Xây dựng Điện 2 sẽ chuyển sàn niêm yết sang HoSE

TCCTTheo biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018, các cổ đông cảu CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đều thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng
Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của TV2 sẽ tăng lên mức 123 tỷ đồng, đủ điều kiện về vốn điều lệ để chuyển sàn niêm yết sang HoSE. Việc chuyển sàn niêm yết cũng được ĐHĐCĐ thông qua. Việc chi trả cổ tức và chuyển sàn niêm yết dự kiến sẽ diễn ra trong Q3 và Q4 năm 2018.

TV2 là doanh nghiệp có mức EPS cao nhất trên sàn trong năm 2017. Năm 2018,TV2 đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.877 tỷ đồng và thu về 216 tỷ đồng LNST.Lũy kế 6 tháng đầu năm,doanh thu của công ty đạt 727 tỷ đồng, giảm 12% so với mức 827 tỷ đồng của năm 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty lại tăng vọt ở mức 122 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2017. EPS đạt mức 10.441 đồng.

Hiện cổ phiếu TV2 đang được giao dịch quanh vùng giá 117.400 đồng/cp (giá chốt ngày 29/08), tăng gần 70% so với đầu năm


Thanh Hà

Cùng chuyên mục