VEAM đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2018

Mục tiêu lợi nhuận của Công ty mẹ và phần lớn các công ty con về cơ bản đã thực hiện được trong 9 tháng đầu năm.

9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của Công ty mẹ thực hiện đạt 54% kế hoạch năm, trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp chỉ thực hiện được 38% kế hoạch, giảm 24% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, doanh thu chung Công ty mẹ-con đạt khá, đã thực hiện được 78% kế hoạch, tăng 32% so với cùng kì năm trước.

Các chỉ tiêu doanh thu tài chính và lợi nhuận của Công ty mẹ đã đạt mục tiêu cả năm. Các Công ty con sản xuất công nghiệp như DISOCO, FUTU1, FOMECO, Cơ khí Chính xác số 1, Cơ khí An Giang có doanh thu trên 100 tỉ tiếp tục đóng góp tốt về tăng trưởng, mục tiêu doanh thu và có lợi nhuận khá.  SVEAM lần đầu tiên trong nhiều năm có sự suy giảm mạnh về doanh thu trong nước và xuất khẩu, có nguy cơ ảnh hưởng đến thị phần và chỗ đứng sản phẩm VEAM trên thị trường.

Trong số các công ty TNHH MTV, Công ty DISOCO tăng trưởng đều ở các chỉ tiêu, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 546,8 tỉ đồng, đạt 77% kế hoạch cả năm, tăng 119% so với cùng kì năm trước. Hiệu quả của Công ty đạt tốt trong đó có đóng góp từ lãi liên doanh (281 tỉ đồng). Sản xuất trục khủyu cho HVN luôn đảm bảo an toàn về khả năng cung cấp, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của HVN. Việc đầu tư máy dập 1000T&400T hoàn thành trong tháng 8/2018 cho dây chuyền dập nóng trục khủyu vừa đáp ứng mục tiêu này vừa tận dụng máy cũ để đáp ứng một phần nhu cầu các chi tiết dập nóng. Sản phẩm đúc có nhu cầu cao, đóng góp cho sự tăng trưởng của nhóm khách hàng FDI và xuất khẩu.

FOMECO là đơn vị có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2018. Việc tích cực phát triển sản phẩm trong thời gian gần đây là tiền đề để Công ty FOMECO duy tốc độ tăng trưởng cao. Công ty đã có nhiều khách hàng mới, đặc biệt là các đối tác nước ngoài.

Cơ khí chính xác số 1 nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh trong năm 2018. Doanh thu 9 tháng đầu năm đã gần đạt kế hoạch cả năm.

Chú trọng đối với các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nông thôn như máy gặt xếp dãy, cầu thép, đồng thời phát triển các sản phẩm mới như máy gặt bó, máy phân loại lúa giống, máy sấy và các bộ phận cơ khí dân dụng khác, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đã giúp Cơ khí An Giang đạt lợi nhuận và doanh thu ấn tượng trong 9 tháng đầu năm.

Doanh thu thương mại, dịch vụ của Matexim Hải Phòng tăng đột biến, kết quả kinh doanh 9 tháng đã vượt mục tiêu cả năm. Nhìn chung doanh thu thương mại dịch vụ chung tăng trưởng rất cao là do có sự tăng trưởng đột biến của MATEXIM Hải Phòng.

Do thị trường tiêu thụ xe thương mại 9 giảm cộng với việc sản xuất xe tải tiêu chuẩn Euro4 cần có thời gian tìm kiếm đối tác phù hợp, thăm dò thị trường và đặt mục tiêu không tăng tồn kho, nên giá trị sản xuất 9 tháng của VEAM MOTOR khá thấp.

TAMAC tiêu thụ khó khăn cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Các sản phẩm khó cạnh tranh về giá với sản phẩm của Trung Quốc, cộng với bất lợi về chính sách thuế VAT, khiến tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Công ty Trần Hưng Đạo duy trì được doanh thu bằng năm trước. Các đơn vị khác đều có sự suy giảm đáng kể về sản xuất và tiêu thụ so với cùng kì 2017.

Các Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp khác như Cơ khí Vinh, NAKICO tiếp tục khó khăn kéo dài sau khi di dời. Công ty Cơ khí Cổ Loa tiếp tục hoạt động có lợi nhuận sau nhiều năm lỗ kéo dài, có sự tăng trưởng về doanh thu.

Nhìn chung các mục tiêu về lợi nhuận của Công ty mẹ và phần lớn các công ty con về cơ bản đã thực hiện được. Kế hoạch doanh thu sản xuất công nghiệp của cả Công ty mẹ và tổng hợp Công ty mẹ - Công ty con 03 tháng cuối năm còn khá lớn, phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ của VEAM Motor.

Hoài Ân