Việt Nam chuẩn hóa hệ thống cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hàn Quốc, hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại được vận hành sẽ là bước tiến quan trọng của Bộ Công Thương nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các ngành sản xuất và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Vừa qua, nhằm thực thi cam kết về phòng vệ thương mại trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) ký kết ngày 5/5/2015 và Bản ghi nhớ ngày 22/3/2018 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Phòng vệ thương mại trong khuôn khổ VKFTA và các hội nghị liên quan tại thành phố Đà Nẵng.

Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Phòng vệ thương mại trong khuôn khổ VKFTA

Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc họp bàn về phòng vệ thương mại và hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại

Tại Hội nghị, đại diện cơ quan phòng vệ thương mại của Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như thông tin về các vụ việc phòng vệ thương mại hiện nay của Việt Nam và Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm về miễn trừ các biện pháp phòng vệ thương mại, xác định sản phẩm tương tự, vấn đề cam kết giá và giới thiệu mô hình cảnh báo sớm các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì kênh đối thoại thường xuyên, định kỳ để chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các thông tin liên quan và xây dựng năng lực cho cán bộ điều tra phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Phòng vệ thương mại trong khuôn khổ VKFTA

Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Phòng vệ thương mại trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

Đáng chú ý, cũng trong khuôn khổ Hội nghị lần này, Cục Phòng vệ thương mại và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc đã khởi động Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Hàn Quốc nhằm giúp Việt Nam xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại trong khuôn khổ Ủy ban Hợp tác kinh tế thuộc Hiệp định VKFTA.

Hai bên đã thống nhất phạm vi, nội dung, cơ chế và lộ trình triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2019-2020, khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác trong thời gian tới nhằm đóng góp cho hoạt động phòng vệ thương mại nói riêng và phát triển thương mại - đầu tư giữa hai nước nói chung.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), 07 tháng đầu năm 2019 đã chứng kiến tần suất các vụ kiện phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của ta vẫn duy trì ở mức độ cao (trung bình 01 vụ/01 tháng), đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc thường xuyên cập nhật thông tin về phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, đặc biệt là cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị lẩn tránh, gian lận xuất xứ.

Nhằm giải quyết vấn đề này, tháng 7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” (Đề án 824) theo Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại”.

Thy Thảo