Đầu tư

...03/09/2018 lúc 14:20 (GMT)

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 300 triệu USD trong 8 tháng

TCCTTính chung, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 8 tháng qua đạt 313,5 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực tài chính ngân hàng chiếm nhiều nhất (gần 34%) với 105,8 triệu USD.
Theo Tổng cục Thống kê, từ tháng 1 - 8/2018, cả nước có 93 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía VN là 271,5 triệu USD.
Trong đó có 22 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 42 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 8 tháng năm 2018 đạt 313,5 triệu USD.
Dẫn đầu về vốn đầu tư ra nước ngoài là lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư. 
Đứng thứ hai là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 63,8 triệu USD, chiếm 20,4%. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,87 triệu USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Số vốn của Việt Nam từ đầu năm đến nay đầu tư vào 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó dẫn đầu là Lào với 95,2 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư; đứng thứ hai là Ý với 37,8 triệu USD, chiếm 12% và thứ ba là Slovakia với 35,9 triệu USD, chiếm 11,5%.

Về địa bàn đầu tư, Việt Nam đổ vốn nhiều nhất vào Marshall Islands (56,9 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đăng ký), Mỹ (56,5 triệu USD, chiếm 16,2%), Campuchia (56,5 triệu USD, chiếm 16,1%), Úc (48,2 triệu USD, chiếm 13,8%), Uganda (35 triệu USD, chiếm 10%).

T.H

Cùng chuyên mục