Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm 2019 với lượng nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng 9,5% so với 4 tháng đầu năm 2018.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 118.150 tấn, trị giá 320,37 triệu USD, tăng 11,4% về lượng, nhưng giảm 10,6% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2018.

4 tháng đầu năm 2019, Tây Ban Nha nhập khẩu chủ yếu hai chủng loại cà phê là: Cà phê chưa rang (không bao gồm rang và khử caffein) mã HS 090111 và cà phê rang (không bao gồm khử caffein) mã HS 090121. Theo đó, nhập khẩu cà phê mã HS 090111 đạt 201,61 triệu USD chiếm 62,9% trong tổng trị giá nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha; nhập khẩu cà phê mã HS 090121 đạt 82 triệu USD, chiếm 25,6%.

Tây Ban Nha nhập khẩu từ Việt Nam hai chủng loại cà phê là cà phê chưa rang và chưa khử caffein và cà phê khử caffein (không bao gồm rang), chiếm 42,8% và 39,5% trong tổng trị giá nhập khẩu hai chủng loại cà phê này trong 4 tháng đầu năm 2019.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm 2019 với lượng nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng 9,5% so với 4 tháng đầu năm 2018. Mặc dù vậy, thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu Tây Ban Nha giảm từ 45,4% trong 4 tháng đầu năm 2018, xuống 44,6% thị phần trong 4 tháng đầu năm 2019.

Bra-xin là nguồn cung cà phê lớn thứ 2 cho Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu đạt 17.556 tấn, trị giá 40,11 triệu USD, tăng 8,7% về lượng, nhưng giảm 10,9% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2018. 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê tháng 6/2019 đạt 142,4 nghìn tấn, trị giá 238,15 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và giảm 0,03% về trị giá so với tháng 5/2019, giảm 8,8% về lượng và giảm 19,7% về trị giá so với tháng 6/2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê đạt 919 nghìn tấn, trị giá 1,568 tỷ USD, giảm 11,5% về lượng và giảm 21,7% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2018.

Hoàng Hà