Vietsovpetro hạ thủy thành công chân đế giàn CTC-01 và chuẩn bị lắp đặt trên biển tại mỏ Cá Tầm

Vừa qua, tại bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro, Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí đã tiến hành hạ thủy chân đế Giàn CTC-01 xuống sà lan vận chuyển VSP05 để chằng buộ
Dự kiến toàn bộ chiến dịch lắp đặt chân đế, bến cập tàu, đóng cọc và ống tách nước có tổng trọng lượng khoảng 2.337 tấn (bao gồm phần chân đế nặng 945 tấn, cọc 1040 tấn, bến cập tàu 71 tấn và phần ống tách nước 360 tấn) cho chân đế giàn Cá Tầm sẽ hoàn thành trong khoảng 20 ngày tới.


Dự án phát triển khai thác mỏ Cá Tầm do Vietsovpetro, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Giàn CTC1-WHP sẽ được kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Vietsovpetro tại Lô 09-1.

Lô 09-3/12 do Vietsovpetro là Nhà điều hành theo Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí ký ngày 12/9/2012 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với Tổ hợp 3 nhà thầu Vietsovpetro (55%), PVEP (30%) và Bitexco (15%), có tổng diện tích gần 6.000 km2, độ sâu nước biển từ 15 - 60m, thuộc bồn trũng Cửu Long. Lô 09-3/12 là phần diện tích hoàn trả của Liên doanh VRJ từ năm 2009, nằm cách TP Vũng Tàu 160km về hướng Đông Nam, rất gần các mỏ dầu Rồng, Gấu Trắng, Bạch Hổ mà Vietsovpetro đang khai thác (khoảng 15 - 20km).

Việc triển khai xây dựng Giàn CTC1-WHP để đưa vào vận hành khai thác mỏ Cá Tầm là sự chủ động, nỗ lực rất lớn của Vietsovpetro để mở rộng vùng hoạt động ra ngoài Lô 09-1 cũng như góp phần duy trì ổn định sản lượng khai thác của Vietsovpetro trong những năm tới.