VinGroup sắp chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Vingroup chào bán 20 triệu trái phiếu VIC112020 và VIC 122020 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu theo 02 đợt, tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã thông báo cấp giấy chứng nhận chào bán 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra công chúng cho Tập đoàn Vingroup (mã VIC). Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Vingroup sẽ chào bán làm 2 đợt, mỗi đợt 10 triệu trái phiếu. Thời gian phân phối đợt 1 trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt 2 trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn về việc nhận được thông báo phát hành trái phiếu Đợt 2 của Vingroup.

Cổ phiếu VIC trên thị trường đã tăng gần 58% so với đầu năm lên mức 101.800 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường gần 326.000 tỷ đồng. Thanh khoản bình quân đạt hơn 1,8 triệu đơn vị/ngày.

Mới đây, ngày 22/08, Vingroup cũng đã phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Công ty Quản lý Quỹ Hanwha - công ty liên kết của Tập đoàn Hanwha. Cổ phần ưu đãi được phát hành với giá 110.976 đồng/cổ phiếu tương ứng quy mô phát hành đạt hơn 9.300 tỷ đồng (400 triệu USD). Toàn bộ lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, Vingroup ghi nhận 84.148 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 47,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 8.825 tỷ đồng, tăng 72,1% so với 9 tháng đầu năm 2017. Lãi sau thuế thu về 3.295 tỷ đồng.