VIPESCO phấn đấu doanh thu từ nay đến 2025 bình quân từ 730 tỷ đồng/năm

Chiều 30/6/2020 Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020- 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lê Ngọc Quang- Phó Tổng giám đốc và ông Nguyễn Anh Quyền - Thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo

Trong nhiệm qua, Đảng ủy đã cùng Ban Lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp về sản xuất, thị trường, duy trì sản xuất ổn định, xây dựng và phát triển hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất việt Nam Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất việt Nam Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhằm gia tăng năng lực sản xuất, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đầu, thực hiện các công trình trọng điểm. Trong đó, đầu tư bổ sung một số thiết bị theo hướng tiếp nhận công nghệ mới, tự động hóa từng phần để ổn định và nâng cao điều kiện sản xuất các cơ sở sản xuất hiện hữu, đáp ứng định hướng là công ty hàng đầu trong hoạt động sản xuất bán thành phẩm, các sản phẩm có dạng đặc biệt cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu.

Đầu tư cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông dược có đủ phương tiện máy móc, thiết bị chuyên dùng để triển khai các đề tài nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến, các dạng gia công tiên tiến, an toàn, sạch, thân thiện môi trường, đa dạng hóa sản phẩm. Các kết quả nghiên cứu được áp dụng ngay vào sản xuất nên đã góp phần làm tăng giá trị chất lượng tạo lợi thế cạnh tranh cho một số sản phẩm của công ty.

Đồng thời, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đầu tư  xây dựng cơ sở vật chất và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015; Phòng đảm bảo chất lựơng và thử nghiệm đạt chuẩn  ISO/IEC 17025:2017.

Với việc sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hệ thống phân phối, gia tăng năng lực sản xuất theo hướng an toàn, sạch, thân thiện môi trường; Đảng bộ Công ty đã tập hợp được xung quanh mình lực lượng lao động đoàn kết, đồng lòng vượt qua những giai đoạn khó khăn, phấn đấu bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và đại hội đồng cổ đông đề ra, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động với mức bình quân 9,4 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Ngọc Quang đánh giá cao bài học kinh nghiệm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ qua.

Đồng thời chỉ ra trong thời gian tới nhu cầu sử dụng lương thực, nông sản tại Việt Nam đã từng bước tiếp cận với xu thế thế giới là an toàn và sạch, đòi hỏi ngành hóa chất phục vụ nông nghiệp phải phát triển tương ứng, theo hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường.

Từ đó đặt ra cho Đảng bộ Công ty phải tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí, nội lực của tập thể cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh, tăng cường sức sáng tạo của người lao động đưa Công ty phát triển bền vững.

Trong không khi dân chủ và trang nghiêm, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025
Trong không khi dân chủ và trang nghiêm, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Hướng đến phát triển bền vững

Trên tinh thần chung, định hướng lớn, Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, Đảng bộ Công ty đề ra 4 mục tiêu tổng quát:

Một là tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh;

Hai là xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững: Duy trì sản xuất an toàn, liên tục; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giảm định mức tiêu hao; Nâng cao giá trị thương hiệu VIPESCO – vì nhà nông thịnh vượng, phát triển thị phần, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo tồn kho ở mức hợp lý; Đảm bảo đủ việc làm, đời sống CBCNV ngày càng được cải thiện;

Ba là hoàn thành dự án xây dựng nhà máy Long An, tổ chức sản xuất tập trung thuốc BVTV, giúp tiết giảm tối đa chi phí.

Bốn là nâng cao hiệu quả SXKD. Phấn đấu Năng suất lao động tăng hàng năm ít nhất 5%/năm, thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ 13 triệu đồng/tháng.

Sau khi tiếp thu sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn, các đảng viên dự đại hội đã tham luận, thảo luận và Đại hội đã thống nhất quyết nghị một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đến năm 2025 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt bình quân từ 685 tỷ đồng/năm trở lên, tăng trưởng trên 4,5%/năm.

- Sản xuất bình quân đạt 7.512 tấn/năm, tăng trưởng bình quân đạt 0,5%/năm.

- Tiêu thụ bình quân đạt 7.690 tấn/năm, tăng trưởng bình quân đạt 0,3%/năm.

- Doanh thu bình quân hàng năm đạt từ 730 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân đạt 4,9%/năm.

- Thu nhập bình quân đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Ngọc Quang chúc mừng Ban chấp hành mới
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Ngọc Quang chúc mừng Ban chấp hành mới

Trong không khi dân chủ và trang nghiêm, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025, gồm 7 đồng chí, Tổng giám đốc Nguyễn Thân được tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Bản