VITE với phương châm: Hàm lượng khoa học cao hơn, mang tính ứng dụng nhiều hơn

Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã khẳng định được vị trí là một trong những đơn vị tư vấn thiết kế quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực địa chất và môi trường của Tập đoàn TKV.

Thành lập năm 1996, Trung tâm ứng dụng Tin học, Công nghệ cao và Môi trường đã trở thành Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) và khẳng định được vị trí là một trong những đơn vị tư vấn thiết kế quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực địa chất và môi trường của Tập đoàn TKV.

Trong chặng đường 22 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn nào VITE cũng có những khó khăn riêng, rất đặc trưng. Kể cả đến 2018 này, khi đã có hệ thống cơ sở vật chất hùng hậu, đội ngũ cán bộ nhân viên giàu nhiệt huyết và sáng tạo, đủ nguồn lực để cụ thể hóa chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo TKV trong việc kết hợp hài hòa giữa sản xuất với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững thông qua nhiều dự án mang tầm vóc chiến lược; thì đây vẫn là một năm hết sức khó khăn.

Đó là chủ trương thay đổi phương án bố trí nguồn vốn đối với các công trình sử dụng quỹ Môi trường tập trung và quỹ Thăm dò khảo sát trước đây, một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty như: Môi trường, Thiết kế, Địa chất - Thi công thăm dò.

Một khó khăn khác là Đề án tái cơ cấu của TKV đã được phê duyệt, Công ty Mẹ TKV bắt đầu lộ trình cổ phần hoá để hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần vào năm 2020; Năm 2019, VITE sẽ tái cơ cấu, từ một công ty con  (TKV giữ cổ phần chi phối 51%) trở thành công ty liên kết (TKV sở hữu 36% Vốn điều lệ); TKV giao cho Trường Quản trị kinh doanh Vinacomin đảm nhận công việc phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin trong toàn TKV.

Mặc dù vậy, cũng như bất cứ trong thời điểm khó khăn nào, lãnh đạo và tập CBCNV VITE chính là những người hóa giải những thách thức đó.  Là đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực Tin học, Công nghệ và Môi trường, năm 2018 bằng những nỗ lực bền bỉ, VITE đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn thông qua với những thành tích đáng ghi nhận:

- Doanh thu đạt 165,765 tỷ đồng bằng 104% so với kế hoạch điều hành;

- Lợi nhuận đạt 6,78 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch.

- Thu nhập bình quân đạt: 12,72 tr.đ/ng/tháng bằng 104% kế hoạch

Điều đáng trân trọng là ở những lĩnh vực hoạt động nào, VITE cũng để lại những dấu ấn với hàm lượng khoa học được nâng cao và mang tính ứng dụng thực tế nhiều hơn. Có thể kể ra đây một số dự án tiêu biểu Công ty đã triển khai thực hiện trong năm 2018:

Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và kinh doanh, VITE đã hoàn thành vận hành hệ thống mạng công nghệ thông tin TKV, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và một số đơn vị; hoàn thành cung cấp phần mềm Quản lý văn bản điện tử (Portal office) cho Ban QLDA nhà máy tuyển Khe Chàm, Trung tâm cấp cứu Mỏ, Công ty Tuyển than Hòn Gai; Xây dựng hạ tầng thông tin và ứng dụng CNTT trong QLDN - Công ty chế biến than Quảng Ninh; Lập BCKTKT đầu tư hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe ngưởi lao động cho Công ty than Hà Lầm, Công ty than Hạ Long; Cung cấp phần mềm bản quyền cho TKV…

Trong lĩnh vực địa chất, khảo sát thăm dò, công tác tư vấn địa chất được Hội đồng trữ lượng quốc gia phê duyệt Báo cáo tổng hợp tài liệu và tính lại trữ lượng trong ranh giới giấy phép khai thác, báo cáo kết quả thăm dò cho các đơn vị: Mạo Khê, Hà Tu, Uông Bí, Tổng Công ty Đông Bắc… Trong công tác Thi công khảo sát thăm dò, VITE đã hoàn thành hơn 23.000 m khoan tại các đề án thăm dò bổ sung: mỏ than Dương Huy; khu trung tâm mỏ than Mông Dương; Tràng Bạch -Uông Bí; các đề án thăm dò khai thác: mỏ than Ngã Hai; mỏ than Khe Chàm…

Trong lĩnh vực môi trường, VITE đã thực hiện hoàn thành quan trắc môi trường và phân tích mẫu cho TKV và 22 đơn vị trong và ngoài ngành than, vận hành có hiệu quả trạm quan trắc môi trường tự động của TKV, hoàn thành 8 báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án xả nước thải vào nguồn nước…

Bên cạnh đó, lĩnh vực Tư vấn thiết kế công trình mỏ, xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường; quản lý dự án-xây dựng công trình cũng được VITE tập trung thực hiện. Hiện  VITE đã hoàn thành 48 công trình về khảo sát địa chất công trình, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình cải tạo phục hồi môi trường mỏ, khai thác mỏ, xử lý nước thải mỏ và tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án .. cho các đơn vị thành viên và bên ngoài TKV. Hoàn thành các dự án mang tính quy hoạch trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Than…

Năm 2019 đã đến, bên cạnh những cơ hội đáng mừng về dự báo thị trường; VITE sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức về chuyển đổi mô hình hoạt động, về cơ cấu tổ chức, về sự cạnh tranh khốc liệt từ các Công ty tư vấn trong và ngoài ngành… nhưng VITE đang bước những bước đi đầu tiên ở lứa tuổi 23 trần đầy nhựa sống; với tinh thần làm ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao hơn,  mang tính ứng dụng thực tế nhiều hơn; tin chắc VITE sẽ hoàn thành Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2019 là: Xây dựng một tập thể đoàn kết, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt đảm bảo tăng trưởng, tiếp tục mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài ngành than, đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Hà Anh