Xuất khẩu cao su tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, lượng cao su xuất khẩu đạt 378,8 nghìn tấn, trị giá 504,16 triệu USD, tăng 28,7% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 4/2019, xuất khẩu cao su đạt 38,36 nghìn tấn, trị giá 54,46 triệu USD, tăng 22,1% về lượng và tăng 20,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, lượng cao su xuất khẩu đạt 378,8 nghìn tấn, trị giá 504,16 triệu USD, tăng 28,7% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su trung bình 15 ngày đầu tháng 4/2019 ở mức 1.420 USD/tấn, giảm 1,6% so với mức giá xuất khẩu trung bình của 15 ngày đầu tháng 4/2018.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong 3 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su của Hàn Quốc từ Việt Nam đạt 12,12 nghìn tấn, trị giá 17,11 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019 ổn định so với cùng kỳ năm 2018, ở mức 8,8%.

3 tháng đầu năm 2019, trong khi giảm nhập khẩu cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su tái sinh (mã HS: 4003), đạt 4,22 nghìn tấn, trị giá 3,57 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a. Lượng cao su tái sinh của Việt Nam chỉ chiếm 0,5% trong tổng lượng cao su tái sinh nhập khẩu của Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019.

Trong 10 ngày giữa tháng 4/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh ổn định ở mức thấp. Hiện tại Đắk Lắk giá thu mua mủ nước tại vườn và nhà máy vẫn ổn định với 10 ngày trước đó, giao dịch lần lượt ở mức 240 đ/độ TSC và 245 đ/độ TSC.

Hoàng Hà