Xuất khẩu cao su tăng trưởng khả quan trong 3 tháng đầu năm

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 340,66 nghìn tấn, trị giá 450 triệu USD, tăng 29,6% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su trong tháng 3/2019 tăng 30,1% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với tháng 2/2019, đạt 103,49 nghìn tấn, trị giá 144,39 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 25,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 340,66 nghìn tấn, trị giá 450 triệu USD, tăng 29,6% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3/2019 bình quân ở mức 1.395 USD/tấn, tăng 5,5% so với tháng 2/2019, nhưng giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 3/2019, Trung Quốc là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam với khối lượng đạt 65,84 nghìn tấn, trị giá 90,95 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so với tháng 2/2019; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 35,1% về lượng và tăng 27,1% về trị giá, Trung Quốc chiếm 63,6% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 219,03 nghìn tấn, trị giá 286,97 triệu USD, tăng 47,6% về lượng và tăng 32,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt bình quân 1.310 USD/tấn, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2019, lượng cao su xuất khẩu sang 3 thị trường lớn nhất đều tăng, trong khi một số thị trường giảm nhập khẩu cao su của Việt Nam so với cùng kỳ năm 2018 như: Đài Loan giảm 8,6%, Ma-lai-xi-a giảm 62,8%, Ý giảm 16%, Nga giảm 25,6%, Pa-ki-xtan giảm 68,5%, Ác-hen-ti-na giảm 24,9%... Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2019, lượng cao su xuất khẩu sang Pháp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018, tăng 106,7%, Hà Lan tăng 90,7%, Bra-xin tăng 91,2%...

Trong 10 ngày đầu tháng 4/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Lắk tăng nhẹ theo xu hướng của thị trường thế giới. Cụ thể ngày 10/4/2019, tại Đắk Lắk giá thu mua mủ cao su nước tại vườn và tại nhà máy tăng 7 đ/độ TSC so với cuối tháng 3/2019, đạt lần lượt 240 đ/độ TSC và 245 đ/độ TSC.

Từ tháng 4/2019 Nguồn cung cao su trên thế giới dự kiến sẽ giảm khi In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan bắt đầu thực hiện kế hoạch hạn chế xuất khẩu cao su tự nhiên nhằm bình ổn giá cao su trên thị trường toàn cầu.

Hoàng Hà