Xuất khẩu chè tiếp tục tăng mạnh

Pa-ki-xtan là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019, đạt 31 nghìn tấn, trị giá 62,3 triệu USD, tăng 30,6% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
xuat kahu che
Xuất khẩu chè trong 15 ngày đầu tháng 10/2019 tăng 1,3% về lượng và tăng 0,4% về trị giá

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè trong 15 ngày đầu tháng 10/2019 đạt 5,8 nghìn tấn, trị giá 9,8 triệu USD, tăng 1,3% về lượng và tăng 0,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân chè trong 15 ngày đầu tháng 10/2019 đạt 1.686,2 USD/tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2019, xuất khẩu chè đạt 99,85 nghìn tấn, trị giá 175,1 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và tăng 8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè đạt 1.753,7 USD/tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 9/2019, xuất khẩu chè đạt 12,9 nghìn tấn, trị giá 22 triệu USD, tăng 22,6% về lượng và tăng 18,8% về trị giá so với tháng 9/2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong tháng 9/2019 đạt 1.706,9 USD/ tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chè đạt 94 nghìn tấn, trị giá 165,3 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 9,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1.757,8 USD/tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Pa-ki-xtan là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019, đạt 31 nghìn tấn, trị giá 62,3 triệu USD, tăng 30,6% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), tiêu thụ chè đen của Pa-ki-xtan đạt 172,9 nghìn tấn/năm, và dự báo sẽ tăng lên 250,75 nghìn tấn vào năm 2027. Với nhu cầu tiêu thụ chè ngày càng tăng, Pa-ki-xtan là thị trường xuất khẩu chè tiềm năng của Việt Nam.

Xuất khẩu chè sang thị trường Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 13,9 nghìn tấn, trị giá 21,6 triệu USD, tăng 1,4% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018, đạt 3.384,4 USD/kg, tăng 66,2%.

Hoàng Hà