Xuất khẩu hơn 63 tỷ USD trong Quý I, những nhóm ngành nào đóng góp nhiều nhất?

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 3/2020 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 122,73 tỷ USD, tăng 5,7% (tương ứng tăng 6,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 63,23 tỷ USD, tăng 7,5% và nhập khẩu đạt 59,49 tỷ USD, tăng 3,7%.

Riêng xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2020 đạt 24,13 tỷ USD, tăng 15,7% về số tương đối và tăng 3,28 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Đóng góp vào mức tăng này chủ yếu là các nhóm hàng: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 946 triệu USD, tương ứng tăng 34,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 447 triệu USD tương ứng tăng 9,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 312 triệu USD tương ứng tăng 18,9%;... so với tháng trước.

Tổng trị giá xuất khẩu trong Quí I/2020 tăng 7,5%, tương ứng tăng 4,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các mặt hàng tăng trưởng mạnh là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 2,03 tỷ USD, tương ứng tăng 28,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 1,12 tỷ USD, tương ứng tăng 28,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 752 triệu USD, tương ứng tăng 6,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 314 triệu USD, tương ứng tăng 13,9%; giày dép các loại tăng 223 triệu USD, tương ứng tăng 5,7%...

xuất khẩu quý I/2020
Trị giá xuất khẩu đạt của 10 nhóm hàng lớn nhất trong Quí I/2020 so với Quí I/2019.
(Nguồn; TCHQ)

Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu gần 13 tỷ USD

Tháng 3/2020 xuất khẩu của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trị giá 5,32 tỷ USD, tăng 9,2% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong Quí I/2020 đạt 12,88 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 2,95 tỷ USD, giảm 13,4%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 2,67 tỷ USD, tăng 1,1%; sang thị trường Trung Quốc đạt 1,98 tỷ USD, tăng gấp 3,87 lần; sang thị trường Hàn Quốc đạt 1,23 tỷ USD, giảm 1,4%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng gần 30%

Trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 3 đạt 3,69 tỷ USD, tăng 34,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong Quý I/2020 đạt 9,08 tỷ USD tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 2,58 tỷ USD, tăng mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường EU (28 nước) đạt 1,17 tỷ USD, giảm 5,4%; sang thị trường Hoa Kỳ đạt gần 1,96 tỷ USD, tăng gấp hơn 2 lần; sang Hồng Kông đạt 686 triệu USD, tăng 24,5%; sang Hàn Quốc đạt 628 triệu USD, giảm 12%...

Hàng dệt may xuất khẩu giảm nhẹ nhưng vẫn đạt hơn 7 tỷ USD

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 3 đạt 2,34 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong Quý I/2020 đạt 7,03 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong Quý I, Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 3,3 tỷ USD, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản với 914 triệu USD, tăng 2%; thị trường EU (28 nước) đứng thứ ba với 806 triệu USD, giảm 6,1%...

 

xuất nhập khẩu
Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2020 đạt 24,13 tỷ USD

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng xuất sang Hoa Kỳ tăng hơn 65%

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2020 đạt 1,96 tỷ USD, tăng 18,9% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 3 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,1 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 3 tháng đầu năm 2020 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 1,6 tỷ USD, tăng mạnh 65,2%; sang EU (28 nước) đạt trị giá 843 triệu USD, tăng 37,8%; Hàn Quốc với gần 500 triệu USD, tăng 50,5% so với cùng thời gian năm 2019; Nhật Bản với 495 triệu USD tăng 10%...

Nhóm hàng nông sản tăng nhẹ trong Quý I

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,62 tỷ USD, tăng 32,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đẩu năm đạt 3,98 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020 với 1,15 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2019; tiếp theo là thị trường EU (28 nước) là 684 triệu USD, tăng 5,5%; sang Hoa Kỳ với 402 triệu USD, tăng 7%...

Xuất khẩu giày dép đạt hơn 4 tỷ USD

xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 3/2020 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong quý I/2020 đạt 4,15 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

Hoa Kỳ và EU là 2 thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam trong quý I/2020 với kim ngạch và tốc độ tăng lần lượt là 1,56 tỷ USD (tăng 10%) và 1,05 tỷ USD (giảm nhẹ 0,7%). Tính chung, trị giá nhóm hàng giày dép xuất khẩu sang 2 thị trường chính đạt 2,61 tỷ USD, chiếm 62,7% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

xuất nhập khẩu kim ngạch
Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại trong 3 tháng đầu năm, giai đoạn 2011-2020 (Nguồn: TCHQ)

 

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 2,6 tỷ USD

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt trị giá 986 triệu USD, tăng 32% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 3 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,58 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trong 3 tháng/2020 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với trị giá 1,3 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước; sang Nhật Bản với 324 triệu USD, tăng 7,1%; sang Trung Quốc với 332 triệu USD, tăng 35,5%; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt hơn 2,2 tỷ USD

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 770 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2020 đạt 2,21 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm gồm: Nhật Bản với trị giá đạt 611 triệu USD, giảm 4%; sang Hoa Kỳ đạt 409 triệu USD, tăng 14,5%; sang Singapore đạt trị giá 151 triệu USD, giảm 21,9% …

Hàng thủy sản giảm gần 10%

Trị giá xuất khẩu trong tháng là 629 triệu USD, tăng 25,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm nay đạt 1,61 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng thời gian năm 2019.

Hàng thủy sản trong 3 tháng tính từ đầu năm 2020 chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Nhật Bản: 313 triệu USD; tăng 2,2%; Hoa Kỳ: 286 triệu USD, tăng 1,2%; EU (28 nước) với 242 triệu USD, giảm 13,2%; Trung Quốc: 140 triệu USD, giảm 27,6%… so với một năm trước đó.

Sắt thép các loại vượt qua 1 tỷ USD

Lượng xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng 3 đạt 816 nghìn tấn, với trị giá đạt 454 triệu USD, tăng 18,1% về lượng và tăng 18,3% về trị giá. Qua đó đưa lượng xuất khẩu mặt hàng này trong 3 tháng từ đầu năm 2020 đạt 1,99 triệu tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 12,8% về lượng nhưng giảm 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến hết tháng 3/2020 sắt thép các loại chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Campuchia là 364 nghìn tấn, giảm 18,6%; Ma-lai-xi-a: 202 nghìn tấn, tăng 16,9%; In-đô-nê-xi-a: 196 nghìn tấn, giảm 10,3%; Thái Lan: 181 nghìn tấn, tăng 68,3%... so với cùng kỳ năm trước.

 

Đăng Huy