Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ sang EU tăng trưởng mạnh

Tính đến hết quý III, xuất khẩu (XK) nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang EU tăng 8,6% đạt 45,5 triệu USD. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy là 3 thị trường chính trong khối NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ từ Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), EU chiếm 66% tổng giá trị XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam đi các thị trường. 80% XK nhuyễn thể HMV sang EU tập trung vào 3 thị trường Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy. Trong quý III, XK sang 3 thị trường này đều tăng mạnh 68%, 13% và 45%, do vậy đem lại tăng trưởng 35% cho thị trường EU trong quý III và 8,6% trong 9 tháng đầu năm.

Mặt hàng nghêu chiếm 35% XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ đi thị trường EU. Hiện nay có gần 90 công ty Việt Nam tham gia XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang các thị trường. Riêng tại thị trường Italy hiện có 20 DN tham gia XK.

Sản phẩm nghêu, sò đã qua xử lý nhiệt (nghêu lụa/nghêu trắng/ nghêu nâu hấp/luộc đông lạnh, thịt nghêu đông lạnh…) XK chủ yếu sang thị trường châu Âu (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy).

Giá ngao nâu luộc đông lạnh XK sang Bồ Đào Nha trong 9 tháng đầu năm có giá dao động từ 1,6- 1,75 USD/kg, tại Tây Ban Nha dao động từ 1,45 – 1,85 USD/kg, trong khi sản phẩm ngao trắng luộc có giá dao động từ 1,2 – 1,55 USD/kg, sản phẩm cồi điệp được XK sang Đan Mạch với giá khoảng 11 USD/kg...

9 tháng đầu năm nay, NK nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào EU đạt trên 573 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2018.

Về các nước NK, Tây Ban Nha là nước NK lớn nhất mặt hàng này trong khối EU, chiếm 30% tổng giá trị NK mặt hàng này trong khối EU, tiếp đó Pháp đứng thứ hai chiếm 25,5%, Đức xếp thứ ba với 5%.

Giá NK trung bình nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào các thị trường NK lớn nhất trong khối (Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha) lần lượt đạt 3,5; 2,7 và 1,8 USD/kg.

Về các nguồn cung, Hà Lan là nguồn cung NTHMV lớn nhất cho EU, chiếm 16,8% tổng giá trị NK mặt hàng này vào EU. Đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Chile và Pháp chiếm 15% và 10,5%. Việt Nam đứng thứ 7 về cung cấp NTHMV cho EU, chiếm 5,8%.

Theo ITC, giá XK trung bình NTHMV từ các nguồn cung chính cho EU như Chile có giá 2,9 USD/kg, Hà Lan 4,1 USD/kg, Pháp 6,5 USD/kg, Việt Nam 1,8 USD/kg.

Tính đến hết tháng 9/2019, việt Nam XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ sang 56 thị trường, so với cùng kỳ năm 2018 xuất sang 50 thị trường.

EU, Mỹ và Nhật Bản là 3 thị trường lớn nhất chiếm 90% giá trị XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam, trong đó EU chiếm 66% (so với cùng kỳ năm 2018 là 63%), Mỹ chiếm 13% (từ 11% của cùng kỳ năm ngoái) và Nhật Bản chiếm 11% (từ 9% của cùng kỳ năm ngoái).

Thanh Xuân