Xuất siêu vượt mốc 5 tỷ USD

Trong tháng 8, Việt Nam xuất siêu tới 3,4 tỷ USD, giúp con số thặng dư thương mại tiếp tục được nâng lên hơn 5 tỷ USD, tính lũy kế từ đầu năm.
Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD
Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 đạt 13,91 tỷ USD, tăng 16,4%

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 25,9 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng 7 trước đó. Trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt gần 22,5 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước.

Như vậy, trong tháng 8, nước ta xuất siêu tới 3,4 tỷ USD, giúp con số thặng dư thương mại tiếp tục được nâng lên hơn 5 tỷ USD, tính lũy kế từ đầu năm.

Cụ thể, hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 171,3 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu là 165,9 tỷ USD, như vậy con số xuất siêu của Việt Nam là 5,4 tỷ USD.

Đáng chú ý, kết quả xuất nhập khẩu trong tháng 8 và kim ngạch xuất siêu tăng mạnh so với ước tính được các nhà chuyên môn đưa ra là thặng dư thương mại trong tháng 8 chỉ là 1,7 tỷ USD và tính chung trong 8 tháng đầu năm cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD.

Hàng loạt nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có mức tăng ấn tượng. Trong đó có tới 5 nhóm đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

điện thoại và linh kiện
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng tới 48,1% so với tháng 7 trước đó.

Ấn tượng nhất là điện thoại và linh kiện với kim ngạch hơn 5,9 tỷ USD, tăng tới 48,1% so với tháng 7 trước đó. Đây được xem là thời điểm có mức tăng trưởng ấn tượng nhất của mặt hàng xuất khẩu chủ lực này kể từ đầu năm 2019.

Hết tháng 8, riêng điện thoại và linh kiện đóng góp tới 33,4 tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2018.

Các mặt hàng xuất khẩu “tỷ USD” khác trong tháng 8 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 3,6 tỷ USD; dệt may đạt gần 3,4 tỷ USD; giày dép gần 1,6 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng hơn 1,6 tỷ USD.

Với tổng kim ngạch hơn 16 tỷ USD, riêng 5 nhóm hàng chủ lực nêu trên chiếm đến khoảng 62% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 8.

xuat sieu 5 ty USD 8 thang
Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
 

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 861 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8 tăng so với kỳ 1 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại tăng 235 triệu USD, tương ứng tăng 31,8 %; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 127 triệu USD, tương ứng tăng 8,3%; ngô tăng 64 triệu USD, tương ứng tăng 81,8%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 54 triệu USD, tương ứng tăng 33,7%...

Như vậy, tính đến hết tháng 8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 165,92 tỷ USD, tăng 8,0% (tương ứng tăng 12,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Hà An