Thứ tư, 11/12/2013 09:34(GMT +7)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 06 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 205/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng, chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia, xuất khẩu điện năng, đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện, quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện, thí nghiệm điện và các nghành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính.

Vốn điều lệ của EVN tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là 143.404 tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của EVN, Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với EVN.

Điều lệ quy định cụ thể việc quản lý, điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của EVN; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước và phân công thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với EVN.

Nghị định số 205/2013/NĐ-CP

Nguyễn Quân

Viết bình luận