Thứ hai, 09/12/2013 15:31(GMT +7)

Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

Ngày 04 tháng 12 năm 2013 liên bộ: Công Thương, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 32 /2013/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT).

Thông tư quy định phương pháp xác định giá trị tài sản và áp dụng đối với các chủ sở hữu tài sảnLĐHANT,các Tổng công ty Điện lực thuộc Tậpđoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc các Công ty Điện lực được các Tổng côngty Điện lực ủy quyền. Tập đoàn Điện lực ViệtNam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận và hoàn trảvốn đầu tư công trình LĐHANT theo hướng dẫn tại Thông tưliên tịch này.

Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ giao nhận và phương pháp xác định giá trị tài sản LĐHANT trong giao nhận; nguồn vốn hoàn trả và phương thức hoàn trả vốn tài sản LĐHANT; trách nhiệm, trình tự giao nhận, quản lý và hoàn trả vốn tài sản LĐHANT; trách nhiệm thực hiện của các đơn vị liên quan.

Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC

Nguyễn Quân

Viết bình luận