Cục trưởng Lê Triệu Dũng nói gì về phòng vệ thương mại năm 2020?

Theo ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, trong năm 2020, Bộ Công Thương sẽ đặt trọng tâm là nâng tầm các biện pháp phòng vệ thương mại, chủ động sử dụng công cụ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngành sản xuất trong nước.
Thái Linh - Thy Thảo