Đồng Nai thu hút mạnh các dự án công nghiệp hỗ trợ

Với trên 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Đồng Nai hiện đã trở thành một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước thu hút nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này.
Thy Thảo - Nguyên Hà