Lặng và cảm xúc với câu từ trong bài hát "Sống như những đoá hoa" - Tạ Quang Thắng

"Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời...và thắp sáng niềm tin trong tôi"...Những câu hát, những giai điệu ấy đã chạm tới cảm xúc của hàng nghìn người tại Gala Tổng kết Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam 2017"