Ngày 1/12/2018l Sự kiện & Con số: Công ty cho thuê xe của Mỹ chính thức vào Việt Nam

Trong thời gian tới, công ty sẽ cân nhắc về mô hình khách hàng cá nhân thuê mà không kèm tài xế. Đồng thời, cho phép khách hàng đặt thuê xe thông qua ứng dụng điện thoại và website.
Thái Linh