Ngày 21/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương - Hàng điện máy cuối năm sẽ giảm giá mạnh

Cuối năm 2018, các siêu thị điện máy sẽ "nhộn nhịp" với hàng loạt Chương trình khuyến mãi lên tới 50 %
Thuỳ Linh