Ngày 23/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương - Doanh nghiệp gỗ Việt quay về thị trường nội địa kiếm tỷ đô

Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nội thất gỗ quay trở về thị trường nội địa. Tiêu dùng đồ gỗ năm ngoái đã đạt trên 3,2 tỷ USD và đang hướng đến con số 4 tỷ USD trong năm nay.
Thy Thảo