Ngày 24/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án tàu điện kết nối Hội An 7.000-15.000 tỷ đồng

Trong 7 dự án được kêu gọi đầu tư, có dự án xây dựng tàu điện kết nối giữa Đà Nẵng với thành phố Hội An (Quảng Nam) với chiều dài khoảng 33 km, theo tuyến đường ven biển.
Thái Linh