Ngày 26/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Doanh nghiệp tại Đồng Nai cần tuyển hơn 54.000 lao động

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, hiện có gần 1.900 doanh nghiệp (trong và ngoài nước) trên địa bàn Đồng Nai đã có báo cáo về nhu cầu tuyển dụng hơn 54.000 lao động năm 2019.
Thuỳ Linh