Ngày 6/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: ADB cho Việt Nam vay 100 triệu USD để phát triển lĩnh vực tài chính

Mục tiêu của khoản vay này là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng.
Thái Linh

Video khác