Ở nơi "Sống như những đoá hoa"

Những ca từ đầy cảm xúc của bài hát "Sống như những đoá hoa" do chính Nhạc sĩ Tạ Quang Thắng thể hiện tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngành Công Thương
Tự hào hàng Việt Nam