Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không chỉ thúc đẩy sản xuất, quan trọng là bảo vệ người tiêu dùng

Tại Hội nghị tổng kết toàn quốc 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chính là giải pháp tốt nhất để thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường, qua đó bảo vệ chính các quyền của người tiêu dùng.
Thuỳ Linh