RCEP: Cắt giảm chi phí giao dịch thương mại và tạo không gian kết nối chung

ASEAN hướng đến một không gian sản xuất chung kết nối với các nền kinh tế lớn trong khu vực. Mục tiêu này được đánh giá là khả thi bởi thị trường khu vực RCEP có 2 đặc điểm mà không một FTA khu vực nào có được.
Linh Đan